Sosyal Sorumluluk

Medyax, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu bir kalite kriteri olarak görmektedir. Bu anlamda misyon, vizyon ve hedefleriyle örtüşen bir uygulama benimsemektedir.
Medyax; toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, kendi isteğiyle faaliyetlerinin ve kamuoyu ile ilişkilerinin bir parçası haline getirmiş bir firma olarak bu bilinçle kararlar almaktadır. Bilişim sektöründeki hızmet anlayışına kattığı kalıcı çözümler gibi; çevre, eğitim, dahili ortaklıklar, iş ilişkileri, sponsorluklar, insan hakları, hizmet kalitesi gibi pek çok alanda da duyarlı davranarak kendi varlıklarına ve karlılığına zarar vermeden topluma karşı olan sorumluklarını yerine getirmektedir.

Sözleşmesi’nin 10 ilkesi insan Hakları
İlke 1: iş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı
İlke 2: iş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: iş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İlke 6: işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: iş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
İlke 8: iş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü şaaliyete ve oluşuma destek vermeli
İlke 9: iş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: iş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı
eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır