Responsive Web Siteleri
09.03.2017
Google için responsiv tasarım önemi 
Tags:

Eticaretin Getirdiği Değişimler
22.02.2016
Elektronik ticaretin şimdiden beş alanda köklü değişimlere yol açacağı beklenmektedir. E-Ticaret, pazaryerini dönüştürmektedir, pazaryeri nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşımaktadır. Pazar yerinin değişmesi tek başına önemli sayılmayabilir, ancak bununla birlikte alışveriş yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. Alıcı-satıcı ilişkisinin değişik yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. Alıcı-satıcı ilişkisinin değişik bir düzleme taşınmasıyla birlikte önce geleneksel aracılık kalkacaktır. Bunu alışverişin yeniden örgütlenmesi, ticarete bağlı hizmetlerin yeni biçimde sürdürülmesi ve bu işlevleri gerçekleştirecek becerili insan gücü yetiştirilmesi izleyecektir. Bunlar, pazaryerinin dönüşümünün en temel noktalarıdır.
Tags:

Eticaretin Etki ve Faydaları
22.02.2016
E-Ticaret ekonomik bir olgu gibi algılansa da sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluşturmaktadır. E-Ticaretin; birey, firmalar ve toplum üzerinde farklı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Müşteri beklentilerinin pazarı yeniden tanımladığı veya yeni pazarlar oluşturduğu koşullara E-Ticareti benimseyen firmalar, daha hızlı uyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedir. Bireylere ise alışveriş, bilgi ve hizmetlere erişim, kamu ile etkileşim konularında fiziki uzaklık ve zaman kısıtlarını ortadan kaldıran yeni yollar sunulmaktadır. E-Ticaret ile iş süreçleri kısalacak, günlük işlerin takibi daha kısa zaman alacak, maliyetler azalacak ve verimlilik artacaktır. Bütün bunların, insanların iş dışında boş zamanlarını artıracağı düşünülmektedir. Bu yönüyle elektronik ticaretin hem ekonomik hem de sosyal etkileri olacağı düşünülmektedir.
Tags:

Eticaretin Yönetime Etkileri
22.02.2016
Elektronik ticaret ve özellikle de İnternet, firmaların iş yapma şeklini de değiştirmektedir;
Tags:

Eticaretin Alıcı ve Satıcı'ya Faydaları
22.02.2016
İnternet çağının başlamasıyla birçok iş modeli değişime uğramaya başlamıştır. İnternet'le birlikte ortaya çıkan yeni şirket yapısı ve pazarlama anlayışı, tüketiciye yönelik ve şirketler arası ticarete farklı bir boyut getirmiştir. Çarpıcı gelişmelerin gözlemlendiği elektronik ticaret; ürün, bilgi veya hizmet satın alma faaliyetlerinin internetin de dahil olduğu bir çok kanla aracılığı ile gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bankalar ise ticaret yapma şekillerini internete taşıyan firmaların ödeme işlemlerine aracılık etmektedirler.
Tags:

Eticaretin Geleceği
22.02.2016
Türkiye’de git gide büyüyen internet kullanıcısı, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de ki nüfusun %48’i olduğunu söylüyor. Bu da ortalama 35 Milyon insan demektir. Bu insanlar, günümüzde devamlı interneti kullanan, gün boyu internet başında işlerini yapan insanlardır. İnternetin büyümesiyle beraber e-Ticaret sektörü de bir yandan büyümektedir. Kullanıcılar ister istemez deneme amaçlı veya devamlılık amaçlı e-Ticareti kullanarak kontrol etmek istiyorlar. %48’lik bir orandan sadece %17’si E Ticaret sistemlerini kullanmaktadır. Her geçen yıl biraz daha fazla büyüyen internet kullanıcısı sayısı, yakın bir zaman içerisinde ortalama 1-3 yıl arasında 50 Milyon’a çıkacağını da araştırmalar içerisinde söylenmektedir. Bu da aynı zamanda sadece internet kullanıcısının büyümesine değil e-Ticaret sisteminin de kullanılmasında büyüme payı gösteriyor. Bu sadece insanlar daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde alışverişlerini internetten yapacak olacak olup firmalarında artık internet üzerinden satışlarına başlamasına yönlendirecektir.
Tags:

Eticaret Nasıl Yapılır ?
22.02.2016
E-ticaret yapmaya başlamak için ilk önce bir vergi mükellefi olmalı yani fatura kesebilmelisiniz. Satışını yapacağınız ürün yada hizmetin kaydı resmi olarak tutulduğu, bir başka anlatımı ile vergi birimlerince bilindiği için satış vergilendirilmelidir. Bu da fatura kesmelisiniz anlamına gelmektedir. Daha sonra ihtiyacınız olan şey, bir e-ticaret yazılımıdır. Sıradan ( stabil ) olan web siteleri katalog tarzı denen anlayış ile kurulduğu için sepete ekleme ve alışveriş tamamlayıcı fonksiyonları barındırmadığından bu tip web sitelerinden satış yapamazsınız ve burada size gereken tüm bu gerekli fonksiyonları barındıran bir interaktif e-ticaret yazılımıdır. Bundan sonrası ürün ve hizmetlerin teslimat yöntemlerini belirlemektir. "E-ticaret nasıl yapılır?" sorusuna verilecek en güzel cevap ; İlk önce tutarlı, güvenli ve hızlı bir yazılım ile tecrübedir.
Tags:

Eticaret Sisteminin Özellikleri
22.02.2016
Eticaret Sisteminin Özellikleri Özellikle kullanıcılar açısından kolay ürün bulabilme özelliğine sahiptir. Tedarikçiler, üreticiler veya aracılar açısından özgün bir sistem olan e-ticaret sistemleri, ziyaretçileri demografik özelliklere göre inceleme imkanı sunmaktadır.
Tags:

Eticaretin Önemi
22.02.2016
  İnternetin ticari ürünleri satmada kullanımı, ilk başta "belki olabilir" türünden ve süslü web sayfalarından oluşan birtakım denemelerden ibaretti. Ancak, Amazon.com, Dixons, Yahoo gibi örneklerin 1-2 yıl içerisinde, sadece internet üzerinden sattıkları servislerle birer büyük şirket şekline gelmeleri, birden bu denemeleri ve hayalleri gerçeğe dönüştürüverdi. İnternet üzerinde dönen ekonomi her geçen gün artmaktadır.
Tags:

En Hızlı Büyüyen Pazar E-ticaret
22.02.2016
10 Trilyon Dolarlık Pazar Sizi Bekliyor BM verilerine göre dünya e-ticaret hacmi 10 Trilyon dolar tutara ulaştı. Amerikan e-ticaret hacmi 3,7 Trilyon dolar. İngiliz e-ticaret hacmi 233 Milyar Pound. Türk e-ticaret hacmi son 6 yılda %800 büyüdü. Peki, siz internetten ne kadar kazanıyorsunuz?
Tags:

Eticarette Başarılı Olmanın Yolları
22.02.2016
Kolayca dolaşılabilecek bir site, online başarının en önemli unsurudur. Kendinizi müşterinizin yerine koyun ve sitenin tasarımına bir bakın. Müşterilerinizin rahat alım yapmasını engelleyebilecek koşulları ortadan kaldırın.
Tags:

Eticaretin Sosyal Hayata Etkileri
22.02.2016
Eticaretin getirdiği çabukluk ve kolaylık sayesinde, sosyal hayattaki birçok işlem de kolaylaşmaktadır. Çoklu ortam araçlarının sadece ticari uygulamalarda değil; eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında da kullanılabileceği göz önüne alındığında, elektronik ticaretin yalnızca iş dünyası değil, tüm toplumu ilgilendiren bir olgu olduğu görülecektir. Bu itibarla elektronik ticaret, bilgi toplumuna geçişi sağlayan yeni iş ve yaşam biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tags:

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır